Het begin

Het begin: 40 jaar geleden

1 9 7 6 - Leo Gilsing komt bij de 'Stichting Kloosterakkers' om zijn stage te vervullen en 'gooit daar eens een balletje op'. Na veel vergaderen wordt de eerste Doe-Week Dommelen gehouden!... Het 'nieuws' verspreidt zich als een 'lopend vuur' door de toen nog een stuk kleinere Dommelsche gemeenschap. Op maandag wordt er 'afgetrapt' met hutten bouwen. Een bezigheid waarvan de traditie tot op de dag van vandaag wordt voortgezet. Er ontstaan interessante bouwwerken en iedereen timmert er op los. Verder worden een sportdag, pannenkoeken bakken van Dokter Oetker en vooral veel spelletjes opgenomen in het programma. Tijdens het evalueren komen de eerste knelpunten naar voren: te weinig leiding, te weinig materiaal, geen alternatief voor regen. Opruimen blijkt ook al niet de meest geliefde bezigheid onder de jeugd en onder de medewerkers is nog geen vaste taakverdeling. Allemaal zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Maar ja, het is per slot van rekening de eerste keer dat een evenement van dergelijke omvang in het dorp plaatsvindt. Wat er wel is: een zeer gezellige drukte en een grandioze inzet van jong en oud! De eerste Doe-Week wordt dan ook meteen een groot succes! Na de eerste Doe-Week Dommelen wordt meteen een groep geformeerd die de Doe-Week de vorm geeft die ze nog steeds bezit... Aan de eerste editie wordt deelgenomen door 250 kinderen en ca. 35 medewerkers. Het vindt plaats op de hoek van de Damianus- en de Christoffeldreef. Daar waar nu een aantal woningen en appartementen geplaatst zijn en 'Winkelcentrum de Belleman' is gevestigd...

1 9 7 7 - 1 t/m 5 augustus

De inwoners van Dommelen krijgen een overzichtelijk uitgewerkt programma in de brievenbus. Alle 467 jongens en meisjes uit Dommelen en omstreken vermaken zich uitstekend met de goed-weer activiteiten. Bij slecht weer is er inmiddels een uitwijkmogelijkheid: de 'Boerderij' met een grote tent daarnaast. De nieuw gevormde organisatiegroep onder leiding van Jan Ullings, pakt de zaken grondig aan. Voor de eerste keer wordt er een fietstocht gehouden en blijkt tevens dat een groot aantal van de in Dommelen en omstreken aanwezige kinderfietsen niet geheel in orde is... Brusselse Kermis, Zeskamp, Levend Ganzenbord, sportdag, een tekenwedstrijd, film kijken en natuurlijk hutten bouwen, blijken succesvolle bezigheden. Als klap op de vuurpijl is er een groot kampvuur: de vlammen hemelhoog (!) als afsluiting van de week.

1 9 7 8 - 7 t/m 11 augustus

Als de derde kindervakantieweek plaatsvindt, blijkt dat de formule onveranderd is, er worden wel dingen bijbedacht. 1978 gaat als historisch jaar de geschiedenis in, waarin de 'Zeepbaan' voor het eerst wordt aangelegd en gebruikt. Hier en daar klinkt de opmerking: "'T is net slagroom!" Naast het bouwen van hutten zal dit volgend jaar dus zeker in het programma zitten! Hamers, tangen, spijkers en oude gordijnen zijn belangrijke zaken om van huis mee te nemen! De organisatie-groep bestaat uit 9 leden en 571 kinderen nemen deel aan de bezigheden.

1 9 7 9 - 13 t/m 17 augustus

Al weer meer kinderen beleven een grandioze Doe-Week: gemiddeld 652 per dag. Ook het aantal activiteiten neemt toe. Extra aandacht wordt er ook besteed aan het programma: nog beter toegespitst op de diverse leeftijdsgroepen. Voorts blijkt het succes van de Zeepbaan geen toevalstreffer te zijn geweest. Schuimpret in het kwadraat! Ook mogen wij steeds meer ouders als toeschouwer (en 'slachtoffer') verwelkomen. Sommige toekijkenden nemen namelijk 'helaas onbedoeld' een 'laagje schuim mee naar huis' (oeps!).

1 9 8 0 - 11 t/m 15 augustus

Het eerste lustrum wordt gevierd en men verhuist naar het terrein aan de Keersopperweg. Dankbaar wordt er gebruik gemaakt van het riviertje de Keersop: twee boomstammen en een touw als leuning dienen voor de overtocht. Bedrijven en instanties dragen Doe-Week Dommelen steeds meer een warm hart toe. Veelvuldiger kan men gebruik maken van materiaal, gereedschap en voertuigen. Ruim 130 medewerkers zorgen dat alles in goede banen geleid wordt. 632 profiteren daar dagelijks van.

1 9 8 1 - 17 t/m 21 augustus

Heel Dommelen rilt en siddert als er een griezelige heksenjacht wordt gehouden. Buitenaardse wezens en UFO's worden boven Dommelen waargenomen en de Olympische Dommelspelen brengt superkampioenen voort! De Keersop wordt bevaren door een vlot van autobanden en 625 deelnemertjes staan in dit jaar te wachten op hun beurt voor de feestelijke Zeepbaan. Wit van schuim en glibberig van de zeep worden ze opgewacht door vaders en moeders.

1 9 8 2 - 9 t/m 13 augustus

Op het 2,7 ha grote terrein staat een 'dorp', bestaande uit 12 'tipi's, 30 'villa's en vrijstaande woningen', dat bevolkt wordt door 635 jonge en levenslustige bewoners! Dankzij de steun van goedwillige bedrijven en instanties blijven de deelnamekosten laag (f. 10,= voor de hele week). Iedereen kan dus genieten van onder meer de 'Ganzenjacht', de Indianendag, het Circus, de Autorace, de Dommelspelen, Tekenfilms en de Tour de Rondom. Ook is er een spannende speurtocht naar een ontsnapte en levensgevaarlijke reuze-AAP! 's Avonds voor aanvang van de prijsuitreiking en het reuze kampvuur, houden de fanatieke medewerkers een spectaculaire spuitbalwedstrijd m.b.v. het materiaal van Brandweer Valkenswaard.

1 9 8 3 - 8 t/m 12 augustus

Het 'dorp' is gegroeid en telt nu 650 'inwoners'. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de groep verstandelijk gehandicapten, die dit jaar een hartelijk welkom krijgen.Voor hen is het programma op een aantal punten aangepast zodat ook zij een onvergetelijke week beleven. De integratie en samenwerking met de andere groepen verloopt uitstekend. Voortaan hebben we naast de P, A, B en C-groepen dus de D-groepen!

1 9 8 4 - 13 t/m 17 augustus

Zelfs de Smurfen slaan hun kamp op in Dommelen, wat tevens betekent dat de activiteiten nog fantasierijker, spannender en aantrekkelijker worden. De verstandelijk gehandicapten blijven een enthousiaste groep vormen. Een Valkenswaardse scouting groep pioneert een brug over de Keersop zodat iedereen met droge schoenen (en voeten!) op speurtocht naar het aangrenzende bos kan. 160 medewerkers waken over gemiddeld 747 kinderzieltjes. Zoals altijd vliegt ook deze week weer voorbij, maar niet getreurd: volgend jaar vieren we het 10-jarig bestaan!

1 9 8 5 - 19 t/m 23 augustus

Voor de tiende maal in successie gaat Doe-Week Dommelen van start! 19 t/m 23 augustus zijn gereserveerd voor wat een spetterende aflevering moet worden. Naast ontdekkingstochten, circus en een barbecue, wordt er gesport, zijn er film- en toneelvoorstellingen, staan er excursies bij de Valkenswaardse Brandweer op het programma en is er een Playbackshow onder leiding van Radio Royaal. Het terrein wordt natuurlijk extra feestelijk 'aangekleed'. Bovendien ontvangen alle kinderen een 'vaantje' met opdruk als blijk van deelname aan dit jubileum. Extra bij gelegenheid van de tweede lustrumviering is een luchtkasteel en een team parachutisten die tijdens de prijsuitreiking op vrijdagavond een springdemonstratie verzorgen. Zij en de overige optredens krijgen veel bijval van het massaal toegestroomde publiek. Het gemiddeld aantal kinderen per dag loopt op tot 795. Het aantal P-groepen wordt vergroot tot zestien stuks. Dat is wel nodig met zoveel feestvierende kleuters. De Doe-Week tent en materialen worden ook dit jaar bewaakt door een vaste ('slaap')ploeg, bestaande uit: Ted Sanders, Kees Schellens, Dirk Jansen en Hans van Gils. Met de groei en door de inflatie is de begroting ondanks de bezuinigingen vertienvoudigd t.o.v. 1976.

In zijn voorwoord in het speciaal voor deze tiende Doe-Week uitgegeven jubileumboekje schrijft voorzitter Ton Sanders: "Wat in al die jaren gelijk bleef is het enthousiasme en de inzet van de vele medewerkers. Om die speciale sfeer tijdens de Doe-Week te kunnen aanvoelen moet men er aan hebben deelgenomen. Wij danken alle mensen die het ons mogelijk hebben gemaakt dit werk voor onze schooljeugd te kunnen doen. Wij als organisatie-groep beginnen met evenveel plezier aan de volgende tien jaar!"

Noodzakelijke voorzieningen:

De geschiedenis van het Doe-Toilet

1976 - Alle begin is moeilijk...er is geen toilet (dat is ook het laatste waar je aan denkt).
1977 - Toch blijkt het een noodzakelijk geval, de eerste 'hudo' verschijnt: deze bedekt enkel een gat in de grond.
1978 - Het blijft behelpen, maar de vooruitgang doet ook bij de Doe-Week zijn intrede: een heus 'chemisch toilet'.
1979 - Het is een gek gezicht, maar op de hoek van de Christoffel- en Damianusdreef staat een heuse toiletpot.
1980 - Het houten huisje wordt vervangen door een metalen huisje. Het blijft er slechts één, met alle beperkingen van dien. Er doen per slot van rekening 650 kinderen mee. Helaas is er geen financiële ruimte voor uitbreiding.
1981 - Meer verlossing voor degenen met 'hoge nood'. De capaciteit wordt namelijk verdubbeld: twee metalen huisjes!
1982 - Met extra subsidie van de gemeente worden zelf toiletten gemaakt! Een echt urinoir!
1983 - Het gaat de goede kant op. Er wordt nog een toilet bijgeplaatst.
1984 - Het probleem wordt opgelost met nog wat uitbreiding dus we ZITTEN eindelijk goed!
1985 - Hoewel niet noodzakelijk wordt er nog wat uitgebreid en gezorgd voor een toiletwagen. Wat een luxe!

Electriciteit

De elektriciteit wordt op het oude terrein (tot 1980) aangesloten bij familie van de Wiel op de hoek van de Christoffeldreef. Met een bosje bloemen kan deze fijne bijdrage aan de Doe-Week afgesloten worden. Een uitstekende regeling die echter niet meer toegepast kan worden op het nieuwe terrein. Daar wordt gebruik gemaakt van grote geleende aggregaten: één van de gemeente, één van de hondenclub en één ergens in België. Ze worden i.v.m. lawaai op afstand gezet en ingegraven. Totdat...één van de aggregaten midden in de week warm loopt en in brand vliegt. Jan Ullings grijpt met tegenwoordigheid van geest naar een brandblusapparaat. Hij tuimelt ermee over een draad, maar ziet toch kans de brand te blussen. De geschiedenis wil dat er zelfs na dit incidentje nog twee jaar aangetobd wordt. Totdat er 200 meter elektriciteitskabel aangeschaft kan worden. Deze wordt voortaan dwars door het maïsveld uitgerold naar de boerderij van Nol Schrijvers en voorziet het Doe-Terrein jaren van elektriciteit. In de daaropvolgende tijd wordt door de PNEM een meterkast en aansluiting geplaatst. In 1997 wordt deze aansluiting noodzakelijk 'verzwaard' daar het aantal attracties dermate is toegenomen, dat een 'standaard' aansluiting niet meer voldoet.

Ook het water is in de beginperiode moeizaam op het terrein te krijgen. De familie van de Wiel bewijst ook hierin een goede dienst. Op het 'oude terrein' aan de Damianusdreef wordt een kraantje op een balkje geschroefd om zo met slang vanuit hun huis voorzien te worden. Het 'nieuwe terrein' wordt vervolgens twee jaar lang van vers water voorzien door watertanks/-wagens van het leger. Totdat de bezuinigingen bij Defensie toeslaan. Het terrein ligt nog vrij van bebouwing. Ook voor het water moet nu een dikke slang worden aangeschaft van 150 meter, zodat de Doe-Week aangesloten kan worden op het gemeentelijke waterleidingnet. Door de toenemende waterattracties is dit in de navolgende jaren niet meer voldoende. Nadat de huizen tot aan het terrein zijn gebouwd komt er daarom een vaste aansluiting met veel meer capaciteit. Een grote toiletwagen kan nu ook beter worden voorzien. En er komt een grote wasbak met een vijftal kranen bij op het land rond de Keersop dat een week per jaar kinderland is...

'T oude Doe-Lied uit de beginperiode
Muziek: "Het leven is goed in m'n Brabantse land"

de Doe-Week daar houdt toch heel Dommelen van
de jeugd die is fijn bij elkaar
ook vader en moeder die doen er wat-an
ze helpen of kijken ernaar

die week dat heel Dommelen leeg lijkt te zijn,
je hoort niks in straat, wei of dal
éénieder die weet 't, de groten en klein:
de Doe-Week is weer aan de gang!

REFREIN
niemand is blij als-ie naar school toe moet
al duurt de vakantie wel lang
die laatste week maakt alles dan wel weer goed:
de Doe-Week is weer aan de gang!

REFREIN
de kinderen vormen dan samen een ploeg
van bouwdag tot aan 't grote vuur
plezier is er daarbij ook zeker genoeg:
de Doe-Week is weer aan de gang!

REFREIN
veel leiders die doen het in hun vrije tijd
ze spelen en sporten met ons
ze lachen en hebben ook zeker geen spijt:
de Doe-Week is weer aan de gang!

REFREIN
de Doe-Week, hij was er voor 't derde jaar
het gaat door, ja ben maar niet bang
het speuren, 't fietsen, we roepen dus maar:

de Doe-Week hij leve nog lang!!!