Hoe zit dat nou eigenlijk?

VOOR WIE ?
De Doe-Week wordt gehouden voor kinderen van 4* tot en met 13 jaar enverstandelijk gehandicapten. (* uw kind moet voor 1 oktober a.s. 4 jaar oud zijn)

INDELING:
Alle kinderen worden ingedeeld in groepen die verdeeld zijn over 4 leeftijdscategorieën:

  • 4 t/m 6 jarigen (P-groepen)
  • 7 t/m 8 jarigen (A-groepen)
  • 9 t/m 10 jarigen (B-groepen)
  • 11 t/m 13 jarigen (C-groepen)

Tevens is er, bij voldoende aanmelding, een groep speciaal voor verstandelijk gehandicapten (D-groep), of worden bij een leeftijdsgroep afhankelijk van de activiteit per dag ingedeeld. Let op: tot de leeftijd van 21 jaar.

De activiteiten zijn qua opzet, moeilijkheidsgraad en inspanning afgestemd op de leeftijden van de betreffende categorie. Plaats uw kind dus in een groep waarin het hoort (de organisatie heeft qua indeling het laatste woord).

WAAR ?
De Doe-Week vindt plaats op en vanaf het terrein dat is gelegen aan de Keersopperweg (hoofdingang via Denariehof), volg de borden. De ingang voor fietsers ligt achter het fietscrossterreintje aan de Keersopperweg.

Houdt u zich aan de dan geldende verkeersregels!!!

Bij regen en zeer warm weer wordt het programma aangepast. Als het meerdere dagen aaneen regent kan het programma worden gestaakt, zonder teruggave van de deelnameprijs. Bij een weeralarm, afgegeven door het KNMI, kan de organisatie de betreffende dag afgelasten, de veiligheid van de kinderen en vrijwilligers staat altijd voorop!

AANVANG EN EINDE:
De activiteiten starten, tenzij anders aangegeven, om 10.00 uur (zorg dat de kinderen op tijd aanwezig zijn). De poort gaat om 9.00 uur stipt open! Het programma loopt voor de P-groepen tot 14.00 uur (ook op vrijdag), voor de D-groepen eindigt het programma om 15.00 uur, voor de overige groepen loopt het programma door tot 16.00 uur. (einde op vrijdag om 15.30 uur).

In verband met een avondprogramma voor de C groepen op donderdag, loopt het programma dan tot 15.30 uur en worden de kinderen - mits ingeschreven en betaald - om 20.00 uur terug verwacht, dit programma duurt tot max. 23.00 uur.

NB: Een fiets- of speurtocht kan uitlopen.

KOSTEN ?
De kosten per kind bedragen:
€ 13,- voor de hele week.
€ 4,- per dag.

Ook dit jaar ontvangen alle kinderen, waarvoor vooraf voor de hele week is betaald, de groepsfoto als aandenken. DEZE FOTO WORDT OP MAANDAG GEMAAKT en in de loop van de week aan de kinderen meegegeven!

Inschrijven en betalen kan dagelijks aan de kassa op het terrein vanaf 9.30 uur tot max. 10.00 uur. 

Het is wederom mogelijk om weekkaarten in de voorverkoop te kopen aan de kassa op het Doe-Week terrein. Dit jaar kan dit zowel op zaterdag 27 als op zondag 28 augustus tussen 11.00 en 15.00 uur.

ALGEMEEN:
Op het terrein is altijd E.H.B.O. aanwezig, verzorgd door EHBO St-Nicolaas Valkenswaard. Heeft uw kind speciale zorg nodig, meld dit dan aan de organisatie. De kinderen alsmede de leiding zijn WA verzekerd, d.w.z. voor schade toegebracht aan niet deelnemers.

Gevonden voorwerpen worden t/m vrijdag uitgestald in de hoofdtent. Daarna worden ze 4 weken door de organisatie bewaard. Iets kwijt? Bel 06 - 49 89 25 70. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies van eigendommen.

OVERIGE BELANGRIJKHEDEN:
Kinderen uit de groepen A, B, C en D hebben op maandag een (gemerkte) hamer nodig (de P groepen dus niet).

Vergeet niet de kinderen boterhammen voor tussen de middag mee te geven en zorg tevens voor een gemerkte drinkbeker. Voor versnaperingen en drinken wordt
gezorgd.

Zorg ervoor dat uw kind gemerkte kleding draagt die tevens vuil mag worden.
Reserve kleding is geen overbodige luxe. Zorg bij regenachtig weer voor regenkleding.

Let erop dat uw kind het Doe-Week entreebewijs bij zich heeft!

Bij fietstochten is een goede fiets onmisbaar (fietsenstalling is op het terrein aanwezig).
De organisatie behoudt zich het recht voor om kinderen die zich ernstig misdragen naar huis te sturen (ouders zullen op de hoogte worden gesteld).