Vrijwilligers gezocht!!!

AAN ALLE MENSEN VANAF 15 JAAR:

Zoals je weet zijn we elk jaar afhankelijk van de inzet van onze zeer gewaardeerde vrijwilligers. Veel van deze mensen gaan naar het middelbaar onderwijs. 

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Het is natuurlijk ook mogelijk om als vrijwilliger bij Doe-Week Dommelen je maatschappelijke stage te doorlopen... en zeg nou zelf, werken met kids, samen met je vrienden is toch het leukste wat er is!

Ook als u maar een paar dagen of dagdelen kunt, is dat geen enkel probleem. Opa's, oma's, vaders, moeders, oudere broers & zussen, vrienden en kennissen, iedereen is natuurlijk van harte welkom!!!

Meld je direct aan!

Dus heb je tijd en zin, of ken je iemand die zich wellicht in wil zetten voor onze geweldige kinderspeelweek? Meld je dan direct aan via het inschrijfformulier. Wij zitten ook verlegen om mensen die willen helpen bij het opbouwen en afbreken van de Doe-Week. Jaarlijks starten we met opbouwen op vrijdag, ook bouwen we op zaterdag op en we breken we de boel af op de zaterdag direct na de Doe-Week!

Gezellige spelavond

Op woensdag tijdens de Doe-Week zal er een gezellige spelavond voor al onze vrijwilligers worden georganiseerd ook deze avond staat in het teken van het thema.

Feestavond

Op vrijdagavond wordt de Doe-Week Dommelen traditioneel afgesloten met een fantastische feestavond voor al onze vrijwilligers. 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van vrijwilligers.

 • Doel van jou als vrijwilliger is het begeleiden van kinderen en het zorg dragen voor; een voor de kinderen veilig en leuk verloop van de Doe-Week;

 • Je dient aanwezig te zijn vanaf 9.30 uur tot 14.15 uur (P groepen) of 16.15 uur (rest). Op maandag dien je om 9.00 uur aanwezig te zijn in verband met het inschrijven van de kinderen. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Uitzonderingen op bovenstaande tijden worden medegedeeld door de organisatie;

 • In de verstrekte mappen staat het te volgen programma met de daarbij behorende tijden vermeld, volg dit programma mocht het onduidelijk zijn vraag dit tijdig;

 • Het kan zijn dat de organisatie het programma van die dag met jullie evalueert, zorg dat je hierbij aanwezig bent en doe actief mee;

 • Mochten er problemen zijn met kinderen die zich niet gedragen, en krijg je dit niet zelf opgelost, meld dit bij de organisatie;

 • Stuur geen kinderen naar huis, als dit nodig is doet de organisatie dit;

 • Mochten er kinderen zelf naar huis willen of door een blessure naar huis moeten laat de organisatie dit weten en laat de organisatie de ouders / verzorgers bellen;

 • Vul de presentielijst nauwkeurig in en houd dit heel de week vol, nadat de kinderen per dag zijn ingeschreven lever je een presentielijst in bij de organisatie of deponeer ze in de daarvoor bestemde bakken;

 • Speel mee met de kinderen doe actief mee;

 • Heb oog voor de kinderen, houd de groep bij elkaar;

 • Volg de aanwijzingen van de organisatie op;

 • Mocht je onregelmatigheden waarnemen bij andere groepen en / of bij andere vrijwilligers meld dit direct bij de organisatie;

 • Indien je gaat fietsen zie toe op een veilig verloop van de fietstocht;

 • Ondervindt je tijdens de week last op wat voor manier dan ook van andere vrijwilligers en / of ouders en wil je hier over praten dan kun je dit melden bij een van de vertrouwenspersonen binnen de organisatie zijnde Corinne of Edwin.

Gedragscode voor vrijwilligers:

 • Roken in de buurt van de kinderen is niet toegestaan;

 • Het gebruik van mobiele telefoons tijdens het programma zo veel mogelijk beperken;

 • De organisatie geeft geen toestemming voor het plaatsen van foto’s welke genomen zijn tijdens de Doe-Week op social media;

 • Let op je taalgebruik, er zijn kinderen bij;

 • Pesten van kinderen en / of andere vrijwilligers is niet toegestaan;

 • Het onder invloed zijn van alcohol of drugs is niet toegestaan, gebeurt dit toch dan wordt je door de organisatie direct verwijdert van het terrein;

 • Mocht je je zelf niet kunnen gedragen of problemen veroorzaken dan behoud de organisatie zich het recht voor om de samenwerking te beëindigen en je de toegang tot het veld te ontzeggen.